teisipäev, 28. oktoober 2014

Keemiatund 8. klassis

Et õpetajate koolitusvajadust paremini enda jaoks kaardistada, on minu soov ka eelnevalt mõnd koolitundi külastada. Ja mitte nii, et õpetajad teavad minu tulekust ette ja valmistavad selleks puhuks midagi erilist, ei, pigem tahan näha tavalisi, igapäevaseid tunde. Paari kooli direktoriga olen oma mõtet arutanud, olen saanud vastuseks, et peab ikka õpetajalt küsima, kas ta tahab, et keegi jälgib teda ja siis aja kokku leppima.....aga! üks direktor, katoliku junior high school'i juht, arvas, et see on hea mõte, mingu ma otse tundi ja asi vask. Mõni minut pärast oma mõtte avaldamist leidsingi end junior high school form 2 (meie mõistes 8. klass) tunnis tagapingis istumas. Kas tõesti mõni asi käib siin, Aafrikas, ka kiiresti??? Siiani on minu kogemus näidanud, et jah, aga pigem just selle sama kooli kiituseks öelduna.

Olen ka paari teist tundi jupiti vaadelnud (üldjuhul läbi akna) ja ka ise tundi andnud, kuid toon selle tunni eraldi välja, kuna see on siiani kõige rohkem muljet avaldanud, eeskätt just sarnanedes eesti tüüpilisele koolitunnile. Rõhutan, et antud kool on siinses mõistes ka eliit- ja erakool, kus tingimused on teistest. paremad 

Järgnevalt ülevaatlik protokoll minu mõnenädalatagusest (praegu ju õpetajad streigivad) tunnivaatlusest ja minu isiklikud kommentaarid nähtule:
8.klassi keemiatund

8.klassi keemiatund


Õppeaine: integrated science (loodusained, tänane tund keemia osaga)
Teema: Metallid, mittemetallid, katalüüs.
Klass: 8. klass
Õpilasi klassis: 29
Õpetajaid: 1 meesõpetaja

8.klassi loodusainete õpik


Kell 10.50 - Tund on alanud, õpetaja on tegemas joonist ühe metalli elektronpilvest markertahvlile, mis on MTÜ Mondo poolt Eestist toetatud. Vaheldumisi selgitab ja esitab küsimusi. Õpilased tõstavad kätt ja vastavad püsti seistes. ülekaalus on poisid klassis. Õpetaja küsib ka neid, kes kätt ei tõsta. Mõndadele küsimustele vastatakse kooris, kõik koos korraga. Mõnda küsimust esitab õpetaja mitu korda, seega vastatakse kooris sama lauset mitu korda järjest. Siiani on nii õpetaja kui õpilased rääkinud vaid inglise keeles - muljetavaldav, ma ei ole veel kusagil koolis seda kohanud! Vaatame, kuidas tund edasi kulgeb...
Kell 10.57 - Õpilased võtavad klassi tagant kapist (millel on tabalukk ees!) õpikud, jaotavad kõigile. Uuritakse perioodilisustabelit (the periodic table). Kus on metallid, kus on mittemetallid? Mis reas, mis perioodis miski asetseb? Toimub aktiivne küsimine, vastamine, diskussioon, mõned vastused kooris kõik koos. Mõni õpilane loeb vastamiseks raamatust ette - ja kenasti loeb! Inglisekeelset teksti. Enamus õpilasi aktiivsed, mõtlevad kaasa, aga mitte kõik.
Avatud raamatukapp - selle kooli lastel on vedanud, neil on õpikud!

Kell 11.12 - Õpetaja toob näite argielust, seostades metallide elektronid raha laenamisega sõbralt (kes jääb miinustesse, kes plussi, kes annab, kes võtab!). Õpik tundub huvitav, hiilin vaikselt kapi juurde ja võtan ka endale õpiku (et üldse õpikud olemas on ja neid ka kõigile jagub, on imekspandav!). Sirvin õpikut, see on kirjutatud lihtsas inglise keeles, rohkete (ent mitte väga kvaliteetsete) piltidega, sisaldab palju katseid ja ideid õppekäikudeks (minu hämmastus kasvab....see õpik meeldib mulle rohkem kui mu enda kunagine keemiaõpik, keemia aga oli koolis mu lemmiktund...). Siiani pole lapsed midagi kirjutanud üles, kõik on olnud suuline, õpetaja on aga olulisema kirjutanud ja joonistanud markeriga tahvlile. Grupp õpilasi ajab juttu, ei kuula. Õpetaja ei reageeri, pingid nagisevad ja tekitavad segavat müra, kui lapsed liigutavad, et tagaistujaga juttu rääkida....st õpetaja peab olema kindlasti märganud, et mõni õpilane kaasa ei tööta, aga ta meelega ei osuta sellele praegu tähelepanu.
Idee õppekäiguks  kohaliku kullassepa juurde.

Kell 11.20 - Õpetaja toob näite metallide kasutusest argielus (auto, katus jne). Kõlab mitu korda küsimus, milline metall pole tahke? Vaikus 20 sekundit. Üks poiss vastab: "Mercury (elavhõbe)." Ja siis vastatakse kooris. Sirvin endamisi vaikselt õpikut edasi, näen, et seal on teemad keemiast, füüsikast, loodusõpetusest, inimeseõpetusest ja isegi terviseõpetusest. Minu vahetus läheduses istuv tagapingi õpilane pole üle 20 minuti tähele pannud, nüüd õpetaja küsib teda. Ta ei oska vastata, kuigi küsimus on lihtne, enamus teavad, tõstavad kätt. Klass naerab. Õpetaja selgitab talle kõige olulisema rahulikult üle.
Loodusainete õpikust leiab ka peatüki teismeliste rasedusest.

Mida esimesel trimestril loodusainetes käsitletakse?

Kell 11.29 - Õpetaja: "Kas on küsimusi antud teema kohta?" Ja küsimusi on! Üllatavalt palju! Minu kogemus näitab 8. klassi tunnist, et üldjuhul massiliselt ei küsita selles eas...erinevatel põhjustel. Ühel poisil on väga pikk ja arukas küsimus, õpetaja selgitab talle pikalt ja põhjalikult. Õpetajale öeldakse "master" (meister otsetõlkes, naisõpetajale tavatsetakse öelda "madam"). Üks poiss närib õpikut. Toimub arutelu elektronide teemal, lapsed on teemast huvitatud sisuliselt (st kuidas see ikkagi tegelikult nii on...), üle pooled õpilastest vähemalt. Üks tüdruk mängib žiletiteraga. Esiti ehmun, teised ka näevad ega pöörda sellele suuremat tähelepanu. Nokib sellega küüsi (žiletti kasutatakse kääride ja noa asemel siin tihti, kääre üldjuhul ei oska kasutada isegi täiskasvanud, kuigi need on linnas turul saada ja väga odavalt ( 1GHC  ehk ca 25 eurosenti korralikud käärid)). Distsipliin läheb vahepeal minu arvates käest. Üks õpilane tõuseb püsti ja vahetab kohta, et teistega juttu rääkida. Õpetaja ei kutsu korrale, pigem tundub olevat nii, et oma asi, kas tahad aru saada või ei.
Kell 11.40  -  Õpetaja reageerib esimest korda grupile, kes kaasa ei tööta, küsib, milles  probleem on. Rahulikult, häält tõstmata.  Mitte üle klassi, vaid olles tulnud grupi juurde.
Kell 11.42 - Avatakse vihikud. Õpetaja dikteerib tunni kõige olulisemat materjali, ei kirjuta tahvlile (loeb enda vihikust maha). Mõnel on suur segadus, sest ei tea, mis teha tuleb. Rahutus klassis.
Õpikut edasi sirvides märkan, et IGAL õpiku leheküljel on tempel: Ghana Government Property. Strictly not for sale. (Ghana valitsuse omand, ei ole müügiks). Enne žiletiga mänginud tüdruk kraabib nüüd pastakaga põrandat.
Kell 11.45 - Heliseb kell (üks koolilaps helistab kellukest ja möödub klassiuksest. Õpetaja aga jätkab.
Kell 11.49 - Õpetaja annab kodutöö. Õpilased kirjutavad ülesanded vihikusse üles. Viimse sekundini inglise keeles!!!

Õpetaja lahkub klassist esimesena, õpilasd jäävad veel teema üle arutama ( Nt Kui tugev mõni metall olla võib, kus seda maa sees leida võib? Ümbruses on palju kullakaevandusi ja kulda, kui tugev metall kuld on? Seda arutasid lapsed küll kohalikus keeles, kui küsisid, mille üle nad diskuteerivad, siis nad selgitasid mulle.).

Õpetaja poolt on tund küll läbi, kuid arutelu õpitud teemal jätkub.


Järgneb minu tagasiside andmine õpetajale. Kiidan teda, et ta kasutas aktiivset meetodit küsimuste-vastuste näol, oli rahulik ja tasakaalukas, ilmestas õpitavat argieluliste näidetega ja selgitas lihtsalt. Rääkisime ka distsipliinist, ta tõi selle ise ka välja ja arvas, et ehk olid lapsed minu kohalolekust ärevil. Mulle tund väga meeldis, väga eluline keemiatund! Kes tahtis õppida, omandas siit tunnist palju!

Olen tänulik!Kommentaare ei ole :

Postita kommentaar