esmaspäev, 28. september 2015

Inglise keel, Kongo algkooli 5. klass

23. septembril õnnestub vaadelda üht inglise keele tundi, mis toimub viiendale A ja B klassile. Väiksematesse klassidesse ei soovitra direktor Francis mul minna, sest 60% õppetööst toimub kohalikus Nabti keeles. Koolis vahetati septembris lisaks direkorile ka klassiõpetajaid, sest Lõuna-Ghanast tulnud uued õpetajad ei oska kohalikku keelt ja saavad seega õpetada vaid algkooli ülemistes astmetes.
Kokku pidi klassis olema 72 õpilast, kuid puudus 4. Paralleelid on kokku pandud, sest hetkel ei ole koolil kasutada rohkem ruume, sest kaks klassi on remondis, mis pidevate elektrikatkestuste tõttu muudkui edasi lükkuvad.
Tund pidi algama kell 10. Kell 10:30 küsisin direktor Franciselt, et kas ma ikka saan vaadelda, tema muudkui vastas mulle, et saab küll, saab küll, inglise keel algab kell 10. Kui tund lõpuks algas vaatasin kella 11:18.
Tunni algus, õpetajad alustavad ja lõeptavad tunni enamasti sisetunde järgi või ütleb neile mõni õpilane aega või helistatakse suurt kellukest, mida siiani on mul õnnestunud kuulda vaid koolipäeva lõpus. Tunni alguses sõnastab õpetaja eesmärgid: “Täna me loeme ühte lugu ja õpime uusi sõni ning hääldust”. Õpetaja kirjutab tahvlile loo pealkirja, kuupäeva, võtmesõnad. Võtmesõnad on antud rasvases kirjas teksti sees.
11:21 “Palun olge vait ja kuulake mind.” Ta hääldab võtmesõnad valjult kogu klassile.
11:22 “Palun korrake minu järgi.” Õpetaja hääldab sõna, klass kordab kooris, ühte sõna korratakse vähemalt kaks, keerulisemaid kuni kuus korda. Sõna surprised järel rõhutab õpetaja, et D peab lõpust kostuma, sest tegu on mineviku vormiga.
11:23  Kogu klass hääldab läbi kõik sõnad nimekirjas.
11:24 Üks õpilane tõuseb püsti ja hääldab kõiki sõnu, teised tema järgi

11:25 Kogu klass plaksutab õpilasele tunnustavalt, õpetaja kommenteerib klassi sooritust ja parandab.
11:27 Teine õpilane hääldab sõnu ja klass kordab, õpetaja kommenteerib õpilase sooritust.

Lood on kõik seotud kohaliku kultuuriga
11:28 “Palun avage oma õpikud leheküljelt 3.” Õpik on spetsiaalne inglise keele õpik Ghanas kasutamiseks, kaanel on kirjas, et õpik pole müügiks, sest riik saadab need koolidele tasuta. Õpikuid on aga pingi peale üks, pingis isub kaks, enamasti kolm õpilast. Kui õpik lahti selgitab õpetaja järgmisi tegevusi “Palun olge vaid ja vaadake raamatusse. Kuulake mind ja ärge lugege järgi. Seejärel me loeme kõik koos ja üksikult.” Ta kordab täpselt sama käsklust kaks korda.
11:32 Uksele ilmub üks neiu ja palub teist õpilast. Õpetaja küsib, kas on tõesti nii oluline ja neiu vastab et jah. “Kus seep on ?” Otsitud tüdruk palub luba ruumist väljuda. Ilmselt neil kooli peale üks/paar seepi vaid kätepesuks ning kell 12:00 on lõunapaus. Õpetaja jätkab loo ettelugemist.
11:34 Tüdruk on tagasi.
11:35 “Vabandust, õpetaja, meil ei ole seda lugu,” ütleb üks õpilane piungist. Selgub, et päris mitmest õpikust on pool lugu välja rebitud. Õpilased koonduvad neisse pinkidesse, kus siiski õpik on, istuvad nüüd valdavalt neljakesi pingis.
11:39 Õpetaja lõpetab loo ettelugemise ning teeb kokkuvõtte loo moralist: kuidas vaesest mehest õnne korral sai rikas ning ahnusest jälle vaene mees. Seejärel jutustab ta loo ümber oma sõnadega.
11:43 Küsib õpetaja klassilt, mida see lugu neile õpetas “Millised me peame olema?” Vastuseks tuleb käte tõstmise peale “Tolerantsed”, “lugupidavad”, “lahked”, “sõnakuulelikud”.
11:44 Õpetaja hakkab lause kaupa ette lugema, õpilased kordavad kooris. Vahel õpetaja kordab lauset, õpilased tema järel, “võtame selle koha uuesti…”.
.

12:01 Hakkavad kõik kooris lugu ette lugema, lause lause haaval, igaüks omas rütmis. Lõpuks tekib siiski mingi ühine tempo
12:22 Õpetaja lõpetab tunni ning lubab õpilased lõunapausile. Lõuna tuleb arenenud riikide rahalise toetusega Ghana valitsuse programmist. Õpetaja ütleb, et pärast lõunat jätkavad nad loo lugemisega nii, et keegi loeb ette. Mina kahjuks pean jooksma uuele kohtumisele haridusametis.
Plakat direktori kabinetist

Koolitoidu menüüs kohalik toit: banku, TZ ja kastmed

Kommentaare ei ole :

Postita kommentaar