Sunday, 4 December 2016

Nabdam Girl's Model School

Varem olen siin juba põgusalt Kongosse rajatud uuest tüdrukutekoolist kirjutanud. Sel nädalal käisin neil uuesti külas ja kuna Mondo aitas koolil soetada väga vajalikud inglise keele ja matemaatika õpikud, kirjutan nende tegemistest siinkohal natuke pikemalt.

Kool alustas tegevust sellest sügisest, hetkel on seal üks klass, milles õpib 16 tüdrukut. Tulevikus on plaanis aasta aastalt üks uus klass lisada (Junior High School on siin kolmeklassiline) igasse klassi kavatsetakse õppima võtta kuni 35 õpilast, see on siinsete koolide mõistes tavapärasest väiksem arv õpilasi.

Haridusamet toetab kooli töötajate palkade maksmisega ja kohalik kogukond ruumide remondi ja mööbli soetamisega. Õpetajaid on koolis viis ja neli neist on naised, kaasa arvatud direktriss Cynthia Kapoti. Haridusamet valis kooli õpetajad, kes on juba oma töös kogenud ja samas ka aktiivse tegevuse poolest silma paistnud. Entusiasmi ja huvi oma töö vastu on õpetajatega rääkides selgelt näha. Kuigi hetkel on koolis vaid üks klass õpilasi, on kogukonna toel remonditud ka teine klassiruum ja seega on järgmisel aastal uue klassikomplekti vastu võtmiseks tingimused loodud.

Põhjus, miks just sellise kooli järele vajadust tuntakse, on see ,et tüdrukute haridus on Ghanas jätkuvalt halvemas seisus kui poistel. Seda eelkõige ühiskondlike normide tõttu. Peredes, kus majanduslikel põhjustel kõigi laste hariduse eest maksta ei jõuta, eelistatakse tihtipeale poistele hariduse andmist. Samuti on tüdrukute õppimine raskendatud seetõttu, et paljudes kodudes langeb enamus majapidamistöödest naiste õlule ja osad vanemad sunnivad oma tütreid väga palju tööd tegema. See tähendab, et ajal kui laps võiks õppida või puhata, et ta järgmisel päeval koolis keskenduda saaks, peab ta hoopis vett tassima, põllul töötama, süüa tegema või pesu pesema.
Majanduslikult ebakindlates peredest pärit tüdrukud võidakse ka väga varakult abielluma sundida, mistõttu noore haridustee peaaegu alati katkeb. Samuti pole haruldane, et vaesest perest või ilma vanemateta neiud kergeusklikult meeste meelitusi ja lubadusi usuvad ning selle tagajärjel teismelisena rasestuvad. Enamasti sel juhul mehed lapse kasvatamisel abiks ei ole ja neiud satuvad väga keerulisse olukorda, kus nad peavad ise haridust või töökogemusi omamata lapse eest hoolitsema hakkama.

Selliste probleemide ennetamiseks Girl's Model School loodud ongi. Kool on reaalainete kallakuga ning õpetajad on sellest lähtuvalt valitud. Sarnast tüdrukute mudelkooli formaati on edukalt katsetatud juba Ghana Põhjaregioonis (Karlba-Tuna maakonnas). Sealsed õpilased on peale keskkooli lõpetamist edukalt omandamas kõrgemat haridust näiteks meditsiini ja inseneri erialadel.
Klasside väiksuse tõttu saavad õpetajad igale õpilasele inividuaalselt läheneda, õpiraskuste puhul toetada, moraalset tuge pakkuda ja vajadusel peredega suhelda, et neidude edukus koolis tagada.

Õpetajate ja õpilaste motivatsioon ja töötahe on väga suured, aga alustava koolina on Girls' Model Schoolil ilmselgelt ka raskusi. Suurim vajadus on hetkel teiste ainete õpikute järele (puudu on veel nelja aine õpikud). Hetkel peavad õpetajad ilma õpikuteta töötades improviseerima. Samuti oleks koolil hädasti tarvis personaalarvuteid, et infotehnoloogia kursust läbi viia. (On ilmselge, et arvutiõpetuse tund ilma päriselt arvutit nägemata pole just kuigi tulemusrikas.)

Kokkuvõttes on tüdrukutekooli näol tegemist suure potentsiaaliga ettevõtmisega, mis loodetavasti pikas perspektiivis ühe olulise probleemi lahendamisele kaasa aitab. Vastutustundlike, aktiivsete ning kogukonnas liidrirolli mängivate naiste kasvatamine tuleb kokkuvõttes kasuks kogu ühiskonnale ja Mondo abi eest sellel teel ollakse väga tänulikud.
Õpilased annetatud õpikutega

Vaade koolile, õpilased õpikuid kandmas

Direktriss ja haridusameti direktor

Õpikute tembeldamine


Õpetajad inglie keele õpikutega

Uue klassiruumi renoveerimine

Tüdrukutekooli õpetajad

  

   


    

    No comments :

Post a comment